Skip to main content

A ban on concerts, performances in theaters etc.This measure will change on . Read its new version.

 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

Concerts and other musical, theatrical, film and other artistic performances, including circuses and variety shows with the presence of spectators, are prohibited.

PRAVIDLA ZŮSTÁVAJÍ STEJNÁ, JAKO U PŘEDCHOZÍHO OPATŘENÍ

Dle bodu I/2 Ministerstvo zdravotnictví zakazuje:

koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že

a) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,

b) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,

c) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění