The translations of changes on PES 5 are in progress.

Restrictions defining the operation of university dormitoriesAccommodation of the university students with other residency within the Czech Republic than university dormitories is prohibited

Dle bodu 2. vláda ČR omezuje:

provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1.

Usnesení v celém znění

 All regions of Czechia