Skip to main content

Obligation to have mouth and nose covered for athletes (persons during exercise and training) 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

The obligation to wear a respiratory protective device with an efficiency of at least 94% does not apply during exercise and training

Dle bodu I/2 bb) Ministerstvo zdravotnictví:

Zákaz podle bodu I/1  se nevztahuje na:

bb) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,

Opatření v celém znění