Skip to main content

Nařízení pro poskytovatele akutní lůžkové péčeThis measure will change on . Read its new version.

 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

Pravidla pro poskytování akutní a neakutní lůžkové péče

Ministerstvo zdravotnictví momentálně zakazuje přijímat pacienty na neakutní lůžkovou péči.

I. 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb

a) lůžkové péče, kteří se podílejí na zjištění zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19, (dále jen „poskytovatel akutní lůžkové péče") se s účinností od 31. prosince 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 opatření uvedená v bodě II.

b) lůžkové péče následné a dlouhodobé, včetně následné intenzivní péče (dále jen „poskytovatel následné lůžkové péče") se s účinností od 31. prosince 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě III.

II.

Opatření nařizovaná poskytovatelům akutní lůžkové péče

a) okamžité zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách'1);

b) průběžné navyšování kapacit akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí COVID-19, a to dle aktuální epidemiologické situace a dle predikcí potřeby hospitalizační péče,

c) průběžné uvolňování lůžek akutní lůžkové péče překladem pacientů do následné nebo dlouhodobé péče, nebo propuštěním pacientů do domácího ošetřování, a to ve všech Str. 1 z 3 *MZDRX01DR27W* případech, ve kterých je překlad či propuštění pacienta možné, aniž by tím bylo ohroženo zdraví pacienta,

d) koordinovat svoji činnost s krajským koordinátorem intenzivní péče, který je oprávněn usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji podle § 82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb.

III.

Opatření nařizovaná poskytovatelům následné lůžkové péče

a) průběžné uvolňování lůžek následné péče za účelem přijímání pacientů překládaných z akutní lůžkové péče,

b) poskytování maximální součinnosti poskytovatelům akutní lůžkové péče při zajištění překladů pacientů za účelem uvolnění kapacit akutní lůžkové péče,

c) koordinovat svoji činnost s krajským koordinátorem intenzivní péče, který je oprávněn usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji podle § 82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb.