Skip to main content

Restrictions on visits to social care facilities 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

Rules for visits to social care facilities

Výjimky

  • návštěvy nezletilých uživatelů sociálních služeb
  • návštěvy uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností
  • návštěvy uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
  • návštěvy uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
  • návštěvy uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění