The translations of changes on PES 5 are in progress.

Movement restriction regulationsObecné nařízení o omezení volného pohybu osob

info
This measure will change on . Read its new version.

Dle bodu IV. vláda ČR nařizuje:

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,

2. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

  • členů domácnosti,
  • doprovodu podle bodu II/4 a 5, 
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Usnesení v celém znění

 All regions of Czechia