The translations of changes on PES 5 are in progress.

Nařízení omezení pohybuObecné nařízení o omezení volného pohybu osob

Obecné nařízení o omezení volného pohybu osob

Dle bodu III. vláda ČR nařizuje:

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou:

  • členů domácnosti,
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, 3 a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

S účinností od 11. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 22. 1. 2021.

A s účinností od 23. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění opětovně prodlouženo do 14. 2. 2021.

 All regions of Czechia