Skip to main content
From midnight of November 25th to November 26th a state of emergency applies in the Czech Republic for a period of 30 days.

Restrictions on the Right of Peaceful Assembly 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

The Right of Peaceful Assembly is limited to 20 individuals according to following regulation

Dle bodu II/15 se omezuje:

právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Usnesení v plném znění