Skip to main content
From September 1, tests will not be reimbursed anymore (except for semi-vaccinated persons, children and some other groups).

Ban on entry into the Czech Republic for third-country nationals from countries marked as riskyThis measure will change on . Read its new version.

 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

Third-country nationals not on the list of countries with a low risk of COVID-19 are prohibited from entering.

Dle bodu II/3 Ministerstvo zdravotnictví ČR zakazuje:

vstup na území České republiky pro všechny cizince, kteří jsou státními příslušníky zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech a dále pro cizince, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech; to neplatí:

a) pro držitele průkazu o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou,

b) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří jsou držiteli povolení k přechodnému pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou,

c) pro občany Evropské unie, kteří jsou držiteli potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou,

d) pro cizince, jejichž vstup je v zahraničněpolitickém zájmu České republiky nebo v zájmu České republiky v oblasti veřejného zdraví, pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem,

e) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky,

f) pro cizince, kteří jsou profesionálními sportovci nebo členy státní reprezentace a pro osoby nezbytné pro konání sportovní akce, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky v oblasti sportu, pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem na základě souhlasu Ministerstva zdravotnictví.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění