The translations of changes on PES 5 are in progress.

Exemptions from the obligation to fill in the arrival forms or to undergo the testIn exceptional cases, the traveler does not have to fill in the arrival form and undergo the test

U cest do/z ČR dochází k prodloužení možnosti cestovat bez povinnosti vyplnění formuláře a podrobení se testu z 12 na 24 hodin, a to z důvodu zefektivnění využívání této výjimky, kdy v řadě případů bylo omezení 12-ti hodinami nerealizovatelné.

Platí to však pro důvody uvedené v bodě II.1., jedná se tedy svou povahou o cesty nezbytné a nikoli cesty za rekreací, lyžováním nebo za zábavou. Tyto tzv. zbytné cesty jsou možné, ale ve „standardním“ režimu cest z červených zemí, tj. s povinností vyplnit před příjezdem Příjezdový formulář a zajistit si aktuální PCR test buď v členském státě EU nebo v ČR a předložit jej příslušné krajské hygienické stanici.

Neplatí to pro osoby uvedené v bodě II.2.

Opatření v celém znění