Skip to main content
From September 1, tests will not be reimbursed anymore (except for semi-vaccinated persons, children and some other groups).

Foreigner detained by the police obliged to undergo PCR testThis measure will change on . Read its new version.

 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

A foreigner detained by the police pursuant according to Section 27 of Act No. 273/2008 Sb. or 326/1999 Sb. undergo a PCR test.

ZNĚNÍ ZŮSTÁVÁ DLE NOVÉHO OPATŘENÍ STEJNÉ

Dle bodu I/21 Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje:

cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů strpět provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo v zařízení pro zajištění cizinců.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění