The translations of changes on PES 5 are in progress.

Foreigner detained by the police obliged to undergo PCR testA foreigner detained by the police pursuant according to Section 27 of Act No. 273/2008 Sb. or 326/1999 Sb. undergo a PCR test.

Cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje strpět provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo v zařízení pro zajištění cizinců.

Opatření v plném znění