The translations of changes on PES 5 are in progress.

Protective measure allowing carrier to condition traveling to Czech Republic by fulfilling Arrival formThe carrier must not allow passengers who are obliged to fill in the electronic Arrival Form.

Mezinárodním autobusovým a leteckým dopravcům, kteří dopravují osoby z třetí země nebo její části, která není na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 podle bodu III.1, se nařizuje neumožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář podle bodu I.2, pokud nepředloží doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení).

Opatření v celém znění