The translations of changes on PES 5 are in progress.

how_to_voteGeneral or holding meetingsRules and recommendations

V současné době se na právnické osoby již nevztahuje zákon č. 191/2020 Sb., který upravoval speciální pravidla pro konání členských schůzí po dobu trvání mimořádných opatření. 

Pro právnické osoby to znamená, že se od 1. 1. 2021 musí řídit platnou právní úpravou a pravidly, které si vymezily v zakladatelském právním jednání. 


Related links and sources