The translations of changes on PES 5 are in progress.

local_hospitalVisits to social facilitiesPravidla a doporučení

Návštěvy v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě jsou možné. Návštěva však musí splnit podmínky jedné z následujících možností: 

  • před návštěvou se podrobit POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přímo v zařízení, které se chcete navštívit, s negativním výsledkem.
  • absolvovat test na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a toto doložit dokladem o tomto vyšetření.
  • doložit, že v době ne delší než  90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19.  

Během návštěvy je nutné dodržovat veškerá interní režimová opatření daného sociálního zařízení. 

Návštěva rovněž musí mít po celou dobu nasazenou  ochranu úst a nosu, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (rouška je tedy považována za nedostatečnou).

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.

Vycházka

Klient zařízení sociálních služeb, který bude např. během vánoční svátků u svých blízkých, či se bude pohybovat mimo areál zařízení, se musí po návratu do zařízení podrobit následujícímu: 

  • bezprostředně po návratu bude umístěn do preventivní karantény

  • do 72 hodin od návratu mu bude proveden antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny

  • pokud oba tyto testu budou negativní, bude karanténa ukončena  

Během vycházky musí klient zařízení sociální služby používat  respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 (rouška je tedy považována za nedostatečnou).