Skip to main content

Markets and farmer's marketsOn , the following rules and recommendations will come into effect:

Ruší se zákaz provozování stravovacích služeb a prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci. Zrušen je také zákaz poskytování stolů a míst k sezení. Při konzumaci pití a jídla bude platit výjimka z povinnosti mít nasazenou roušku či respirátor. 

Platí však následující podmínky:

  • Pokud jsou k dispozici stoly a místa k sezení, musí být mezi hosty odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti.
  • Pokud je stůl dostatečně dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 4 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.
  • Provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. To platí i pro čekací zónu.
  • Zákazník, který si v provozovně zakoupil jídlo nebo pití a konzumuje ho mimo vnitřní nebo vnější prostory této provozovny, ale v její bezprostřední blízkosti, musí od ostatních osob udržovat odstup alespoň 2 metry. Toto neplatí pro osoby ze společné domácnosti. 

Rules and recommendations

Effective from 10 May, 2021, the ban on sales in markets, mobile establishments (sales in stalls, mobile shops and sales from other mobile devices) and walk-through and door-to-door sales is lifted. The hygiene rules described below and the ban on the operation of catering services and the sale of food, including beverages intended for immediate consumption, and the ban on the provision of tables and seating are still applicable.

NOW STILL APPLIES:

Sales in markets, markets and mobile establishments (sales in stalls, mobile shops and sales from other mobile devices), walk-through and door-to-door sales are generally prohibited.

Exceptions are:

1. The ban on the sale of products in stalls does not apply to mobile shops providing food and drugstore goods in municipalities where it is not possible to buy these goods in another establishment. These mobile stores may be open from 6 a.m. to 9:59 p.m.

2. The following may be sold: fruit and vegetables (fresh or processed), flowers and other plants, seeds, milk and milk products, meat and meat products - including raw fish, eggs, bakery and confectionery, honey and other products.

However, farmers' markets must comply with hygiene and operational measures:

  • a distance of a least 2 meters between customers and the selling point,
  • no more than 1 customer per 15 m2 of the market sales area,
  • disinfectants must be placed near frequently touched objects and placed all around the market area.

The following are prohibited on farmers' markets:

  • operation of the catering services and the sale of food, including beverages intended for immediate consumption,
  • providing tables and seating.

 

 


Frequent questions about this topic

Can I buy mulled wine, coffee, hot chocolate or lemonade at the stand?
What can mobile stores sell in municipalities where there is no other type of store?
Can I buy fresh vegetables at the market?
Can I buy a bottle of mead at the market?