Skip to main content

Restaurants, bars and cafésOn , the following rules and recommendations will come into effect:

Zahrádky budou moci mít otevřeno od 6:00 do 21:59. Hosté budou mít také možnost využít toalet ve vnitřních prostorách provozoven.

Na zahrádkách bude ale nutné dodržovat hygienická pravidla jako ve všech ostatních otevřených stravovacích službách:

 • Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
 • U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti. Pokud je stůl dostatečně dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 4 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru. 
 • Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky a je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.
 • Zahrádka nesmí být umístěna blíže než 1,5 metru od kolemjdoucích osob (tzn. od chodníku, ulice..), pokud zahrádku od okolí neodděluje bariéra, která by bránila přenosu kapének z dýchacích cest. 
 • Zákazník (toto neplatí pro děti do 6 let) při vstupu na zahrádku prokáže, že splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:
 1. Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek: i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem iii) prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
 2. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 4. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.
 • Provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do provozovny. Pokud vyjde zákazníkovi při samotestu na místě pozitivní výsledek, musí neprodleně opustit provozovnu.
 • Provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. To platí i pro čekací zónu provozovny.
 • Při vstupu do vnitřní i venkovní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce. 
 • Provozovatel musí zajistit, aby se povrch stolů a madla židlí dezinfikovali po každém zákazníkovi.
 • Provozovatel musí zajistit, aby mezi sebou zákazníci ve vnitřních prostorách provozovny udržovali rozestup alespoň 1,5 metru. 
 • Na zahrádkách nesmí být živá hudba, tanec ani wifi pro veřejnost.
 • Zákazník, který si v provozovně zakoupil jídlo nebo pití a konzumuje ho mimo vnitřní nebo vnější prostory této provozovny, ale v její bezprostřední blízkosti, musí od ostatních osob udržovat odstup alespoň 2 metry. Toto neplatí pro osoby ze společné domácnosti. 

Při konzumaci jídla a pití na zahrádce bude platit výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor. 

Ve všech ostatních otevřených stravovacích službách se zmenšuje nutný rozestup mezi jednotlivými skupinami sedícími u jednoho stolu na 1,5 metru. Dále pro všechny otevřené stravovací služby platí nově také tyto body:

 • Provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. To platí i pro čekací zónu provozovny.
 • Při vstupu do vnitřní i venkovní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce. 
 • Provozovatel musí zajistit, aby se povrch stolů a madla židlí dezinfikovali po každém zákazníkovi.
 • Provozovatel musí zajistit, aby mezi sebou zákazníci ve vnitřních prostorách provozovny udržovali rozestup alespoň 1,5 metru. 
 • Zákazník, který si v provozovně zakoupil jídlo nebo pití a konzumuje ho mimo vnitřní nebo vnější prostory této provozovny, ale v její bezprostřední blízkosti, musí od ostatních osob udržovat odstup alespoň 2 metry. Toto neplatí pro osoby ze společné domácnosti. 

Rules and recommendations

Restaurants, pubs, bars and clubs are now closed including the restaurant gardens. Food deliveries stays open.

Takeout windows opening hours: open from 6am till 9:59pm.Takeaway food may also be available.

Gardens, terraces and restaurant surroundings, etc .: Gardens, terraces and conservatories must stay closed. Purchased food or drink can be consumed in the vicinity of the establishment (restaurants, cafes, ...) and within the 2 meters of distance from other customers and restaurant staff (e.i. not applicable to members of one household).

Exceptions: catering facilities not for the public...

1. facilities which do not serve the public (e.g., employee catering facilities, catering facilities for healthcare service and social service providers, at prison facilities), on the understanding that consumption of meals is only permitted in employee catering facilities with at most 1 diner sitting at one table; if this is a long table, several diners may be seated there with distancing of at least 2 metres between diners or physical barriers being in place between diners to prevent the spread of droplets,

2. school catering facilities for employees present on the workplace and children, pupils and students participating in in-person learning;

3. facilities at accommodation establishments under the condition that they provide meals only to accommodated persons, and only between 5:00 a.m. and 8:59 p.m.; this does not affect the possibility of sales outside of the establishment providing catering services (e.g., fast food establishments with a service window or the sale of take-away food), whereas sales to customers at the location of the establishment (e.g., a service window) is prohibited between 9:00 p.m. and 4:59 a.m.,

HYGIENE RULES

When you are buying takeaway food, have your mouth and nose covered at all times - the use of a respirator without an exhalation valve in at least class FFP2 or KN95 is recommended, keep at least 2 meters of distance from other customers and restaurant staff, use disinfectant and prefer card payment.

The more we protect ourselves, the sooner we can go back to eating in restaurants.


Frequent questions about this topic

Can I have a wedding party or a wake at a restaurant?
Can I have a family party at a restaurant?
Does the ban on restaurants apply to confectioneries, cafes and bakeries?
Can I have a takeout window?
Can I have my food delivered home?
Are restaurant gardens allowed to be open?
Do hotel restaurants work?
Do staff canteens work?
Can I eat my meal in front of the restaurant?
How can restaurants in a shopping mall (5000m2 and above) operate?
Can I buy a beer in a PET bottle?