Přejít k hlavnímu obsahu

Maloobchod a služby


Nařízení a pravidla trhů

Trhy se konat mohou, musí ale dodržovat několik hygienických opatřeních.

Platí pro: Celá ČR

Nařízení pro konání veletrhů a hospodářských výstav

Veletrhy a hospodářské výstavy se mohou konat, musí ale dodržovat několik hygienických opatřeních

Platí pro: Celá ČR

Omezení provozu a používání umělých koupališť a wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní

Provoz je povolen, ale omezen, nutné je dodržení ONT, několika provozních a hygienických opatřeních dle druhu provozu

Platí pro: Celá ČR

Omezení provozu stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů, diskoték, heren, kasín a sázkových kanceláří

Stravovací zařízení mohou mít otevřena, nutné je dodržet pravidlo ONT a režimová a hygienická opatření

Platí pro: Celá ČR

Omezení přítomnosti veřejnosti v provozovnách ubytovacích služeb

Ubytovací služby mohou mít otevřeno, hosté ale nesmí mít příznaky covidu-19, splňovat O-N-T a tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění O-N-T

Platí pro: Celá ČR

Podmínky vstupu do provozoven služeb

Můžete buď absolvovat 7 dní před vstupem PCR test, nebo 72 hod. před RAT provedený zdravotníkem, 24 hod. RAT pod online dohledem zdravotníka, být naočkovaní, absolvovat samotest na místě, případně jste v 180 dnech prodělali covid

Platí pro: Celá ČR

Specifická nařízení pro služby poskytující péči o tělo

Mezi místy pro zákazníky musí být alespoň 1,5 m, zákazník starší 6 let musí splňovat O-N-T a nemít příznaky covidu-19

Platí pro: Celá ČR