Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Nařízení a pravidla trhůNařízení a pravidla pro konání farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť

Dle bodu II 5. vláda ČR omezuje: 

provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť, jejichž činnost není zakázána podle bodu I/7, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,

b) v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2 ,

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci; tím není dotčena možnost bezplatného poskytování pokrmů v rámci akcí charitativního charakteru,

e) zakazují se stoly a místa k sezení.

 

Dle bodu I/7. vláda ČR zakazuje:

prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu.

Usnesení v plném znění

 Celá ČR