Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení a pravidla trhů 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Trhy se mohou se konat, musí na nich být dodržováno několik hygienických opatřeních, konzumace pokrmů a nápojů je dovolena pouze osobám splňujícím ON (bod I/15))

Dle bodu I/5 MZČR omezuje prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

a)  zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

b)  umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

c)  v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci

i)  v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

ii)  se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/15,

Opatření v celém znění