Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Nařízení pro pohřební službyNařízení platná pro provozovatele pohřebních služeb a krematorií

Vláda s účinností ode dne 12. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 12. ledna 2021 nachází na území České republiky;

II. ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí.

Opatření v plném znění

Dne 22. 1. bylo usnesení v nezměněném znění prodlouženo do 14. 2. 2021, s účinností od 23. 1. 2021.

 Celá ČR