Přejít k hlavnímu obsahu

Omezení přítomnosti veřejnosti v provozovnách ubytovacích služebToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Ubytovací služby mohou mít otevřeno, hosté ale nesmí mít příznaky covidu-19, absolvovat min. 72 hod. před ubytováním antigenní test, nebo 7 dní před PCR test, mít alespoň 22 dnů po 1. dávce očkování, nebo doložit prodělání covidu-19 před nanejvýš 180 dny

Dle bodu I/6 Ministerstvo zdravotnictví nařizuje poskytovatelům krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb dodržovat následující pravidla:

a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí možnost dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),

b) ubytovací služby může poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu I/16,

c) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,

i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

Opatření v celém znění