Přejít k hlavnímu obsahu

Omezení přítomnosti veřejnosti v provozovnách ubytovacích služebToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Ubytovací služby mohou mít otevřeno, hosté ale nesmí mít příznaky covidu-19, musí splňovat ON (bod I/15) a tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění ON. Výjimky platí pro pobyty nezbytné a již započaté

Dle bodu I. 4. vláda ČR zakazuje:

poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb

a) osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

c) cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

e) osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,

f) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.

 

Zároveň dle bodu I. 2. c) zakazuje:

přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.