Přejít k hlavnímu obsahu

Omezení provozu a používání umělých koupališť a wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.Toto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Provoz je povolen, ale omezen, nutné je dodržení ONT, několika provozních a hygienických opatřeních dle druhu provozu

Dle bodu I/9 Ministerstvo zdravotnictví jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně,

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,

b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 50 % z maximální kapacity návštěvníků areálu,

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

iii) minimální teplota provozování saun je 80 °C,

iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Opatření v celém znění