Přejít k hlavnímu obsahu

Opatření k zvýšené dezinfekci prostor provozoven služeb a prodejen v Plzeňském kraji 
Plzeňský kraj
 

 
Plzeňský kraj
 

všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni s účinností od 9. února 2021 nařizuje:

Dle bodu I. po dobu účinnosti usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, nařizuje na území Plzeňského kraje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán dle bodu I/1 usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem, a to dezinfekce často dotýkaných ploch, konkrétně: kliky dveří, madla dveří, madla nákupních košíků, platební terminály – v rozsahu nejméně dvakrát denně.

Bod II. uvádí vymezení pojmů:

Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavé fyzické osobě. Virucidní účinek znamená účinnost na široké spektrum virů, včetně neobalených virů. Účelem provedení zvýšené povrchové dezinfekce je ochrana společnosti (zákazníků) a zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území Plzeňského kraje. III.

Opatření v celém znění

Konec tohoto opatření je vázán na dobu trvání účinnosti usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření.