Přejít k hlavnímu obsahu

Specifická nařízení pro služby poskytující péči o tělo 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Mezi místy pro zákazníky musí být alespoň 1,5 m, zákazník starší 12 let musí splňovat pravidlo ON a nemít příznaky covidu-19

Dle bodu I/2 se omezuje provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,

a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla vholičství a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru,

b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15,

c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/15, předzahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout.

Usnesení v celém znění