local_hospitalNemocnice a sociální zařízení


Podmínky přítomnosti třetích osob při porodu

Zakazuje se přítomnost třetí osoby při porodu

Platí pro: Celá ČR

Provádění pravidelných POC antigenních testů u uživatelů sociálních služeb a pacientů zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči

Preventivní vyšetření uživatelů a pacientů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů bude provedeno jedenkrát za 5 dní.

Platí pro: Celá ČR

Provádění pravidelných POC antigenních testů u zaměstnanců sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a zaměstnancům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci

Preventivní vyšetření zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů bude provedeno nejméně jedenkrát za 7 dní.

Platí pro: Celá ČR

Provádění pravidelných POC antigenních testů u zaměstnanců sociálních služeb zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči

Preventivní vyšetření zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů bude provedeno jedenkrát za 5 dní.

Platí pro: Celá ČR

Příjem nových osob do sociálních zařízení zakázán - Praha, Moravskoslezský a Zlínský kraj

Zakazuje se příjem a návrat osob do domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a do všech odlehčovacích soc. služeb v pobytové formě vč. zaměstnanců.

Platí pro: Hlavní město Praha ,Zlínský kraj ,Moravskoslezský kraj

Zákaz návštěv v zařízeních sociální péče

Zakazují se návštěvy v zařízeních sociální péče

Platí pro: Celá ČR

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních

Zakazují se návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče

Platí pro: Celá ČR