Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení izolace a karantény v případě tzv. "jihoafrické mutace" 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Izolaci musí být ukončena negativním PCR testem, karanténa smí být ukončena až po 14 dnech a negativním výsledku PCR testu od posledního kontaktu s rizikovou osobou

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností od 9. března nařizuje:

Dle bodu I. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID19 tak, že ukončí izolaci u osob, u kterých byla zjištěna přítomnost viru SARS-CoV-2 varianta 501.Y V2, linie SARS-CoV-2: B.1.357( tzv. „jihoafrická mutace“), po provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne odběru prvního pozitivního testu.

Dle bodu II. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s osobou, která má pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 varianta 501.Y V2, linie SARS-CoV-2: B.1.357 ( tzv. „jihoafrická mutace“) (dále jen „pozitivně testovaná osoba“), ukončí nařízené karanténní opatření po provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění