Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení pro poskytovatele upravující povinné hlášení nakládání s vakcínou a dalším materiálem do Národního dispečinku očkováníToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Všem poskytovatelům očkování se s platností od 14. 1. 2021 do odvolání nařizuje evidovat nakládání s očkovací látkou dle tohoto opatření

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, u kterých je v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň (Plán provedení) zřízeno distribuční očkovací místo, velkokapacitní očkovací místo nebo očkovací místo (dále jen „poskytovatel"), se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje průběžně poskytovat při jakémkoliv příjmu a výdeji očkovací látky proti onemocnění COVID-19, a to i jinému poskytovateli zdravotních služeb, Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím podle nastaveného systému elektronického hlášení webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) a jejího modulu „Logistika materiálu" informace o počtu lahviček:

a) vydané očkovací látky,

b) očkovací látky přijatých na jeho sklad k dalšímu předání jinému poskytovateli zdravotních služeb,

c) očkovací látky přijatých do spotřeby vlastního distribučního očkovacího místa, velkokapacitního očkovacího místa nebo očkovacího místa.

II.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje poskytovat podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně při jakékoliv změně stavu množství materiálu spojeného s očkováním proti onemocnění COVID-19 Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) a jejího modulu „Logistika materiálu" informace o aktuálním množství materiálu na skladech, a to:

a) počtu lahviček očkovací látky,

b) počtu jehel,

c) počtu injekčních stříkaček,

d) objemu fyziologického roztoku (10 ml/více).

III.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně, alespoň jednou denně, poskytovat Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) informace v rozsahu definovaném v aplikaci Covid Forms App a jejího modulu „Očkovací místo" a položky „Záznam - očkovací místo".

IV.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje neprodleně aktualizovat údaje definované v aplikaci Covid Form Apps (https://cfa.uzis.cz) a jejího modulu „Očkovací místo" a položky „Očkovací místa". Poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství jsou povinni za tímto účelem provést registraci zájemců o očkování z řad svých registrovaných pacientů, a to v prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN)“.

V.

Všem poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství, se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje využívat Centrální rezervační systém jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování proti onemocnění COVID-19 pro rezervaci individuálních zájemců o očkování.

VI.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje postupovat při očkování proti onemocnění COVID-19 podle Očkovacího plánu vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Opatření v plném znění, včetně odůvodnění nařízení