Doporučení pro zaměstnavateleZaměstnavatelům je důrazně doporučeno zamezit shlukování zaměstnanců, podporovat práci z domova a využívat antigenního testování zaměstnanců

Vláda ČR dle bodu IV. důrazně doporučuje:

na všech pracovištích a místech výkonu povolání nebo služeb na území daného okresu, kde není možné zajistit minimální vzdálenost dva metry mezi pracovními místy, nebo místy výkonu povolání nebo služby, popřípadě na pracovištích, kde dochází ke zvýšené kumulaci zaměstnanců a dalších osob ve společných prostorách, aby

1. byla zavedena režimová a organizační opatření vedoucí k:

a) omezení fyzického kontaktu osob, včetně možného vytvoření oddělujících přepážek mezi jednotlivými místy,

b) omezení shlukování osob ve společných prostorách,

c) podpoře práce z domova, organizaci pracovní doby a přestávek, managementu střídání směn,

d) dostatečnému větrání nebo ventilace pracoviště, zvýšené hygieně rukou a prostředí,

2. byl omezen přístup osob, které v daném místě nekonají práci, povolání či jinou činnost, agenturních a sezónních pracovníků a zaměstnanců na místo výkonu práce, povolání či služby,

3. byla zajištěna možnost provádění antigenního testování pracovníků a zaměstnanců jednou za tři dny.

Usnesení v celém znění

 Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj
 

Související odkazy a zdroje