Povinnost nosit chirurgickou roušku, nebo respirátorOsoby pohybující se na zemí okresů mají povinnost používat jako ochranu dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu

Vláda ČR dle bodu II. b) nařizuje:

všem osobám pobývajícím a pohybujícím se na území daného okresu, s výjimkou osob uvedených v bodě I/3 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zde dne 22. února 2021, č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, povinnost používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, a to

- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,

- v prostředcích veřejné dopravy,

- na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Usnesení v celém znění

 Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj
 

Související odkazy a zdroje