Povinnosti osob tranzitujících přes území okresůTranzitující osoby mají výjimku a mohou do okresů vstupovat i je opouštět

Vláda ČR dle bodu IIIstanoví:

povinnosti stanovené v bodech I a II písm. a) se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes území daného okresu pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní dopravy. Osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území tohoto okresu, není-li to nezbytně nutné.

Usnesení v celém znění

 Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj
 

Související odkazy a zdroje