Nařízení omezení pohybuObecné nařízení o omezení volného pohybu osob

Nařízení:

  • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v zákazu volného pohybu osob
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu šesti osob, (s výjimkou: členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních), a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
  • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
 Celá ČR