Přejít k hlavnímu obsahu

Omezení práva pokojně se shromažďovat 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat a to ve skupinkách max. po 20 lidech a dle dalších pravidel

Dle bodu I/14 Ministerstvo zdravotnictví podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění