Přejít k hlavnímu obsahu
Vánoční a novoroční provozní dobu linky 1221 najdete na koronavirus.mzcr.cz/vanocni-a-novorocni-provozni-doba-linky-1221

Omezení práva pokojně se shromažďovat 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat a to ve skupinkách max. po 20 lidech a dle dalších pravidel

Dle bodu II/15 se omezuje:

právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Usnesení v plném znění