Přejít k hlavnímu obsahu

Povinnost ohlásit konání hromadné akce KHS 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Organizátor musí konání akcí, s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně, předem nahlásit příslušné KHS, pro akce konané do 22. 7. to platí bezodkladně, akce začínající od 23. 7. tak musí učinit nejpozději 5 dnů před zahájením akce

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje:

Dle bodu I. do odvolání tohoto mimořádného opatření se všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí na území České republiky, s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici, a to

  • v případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně bezodkladně,
  • v případě akcí konaných od 23. července 2021 nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

V oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění

Zrušení opatření ze dne 15. 2.