Přejít k hlavnímu obsahu

Zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

Dle bodu I. 5. vláda ČR zakazuje:

pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.

Usnesení v celém znění

Prodloužení usnesení