Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místechZakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

Dle bodu I. 5. vláda ČR zakazuje:

pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.

S účinností od 11. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 22. 1. 2021.

 Celá ČR