Přejít k hlavnímu obsahu
Vánoční a novoroční provozní dobu linky 1221 najdete na koronavirus.mzcr.cz/vanocni-a-novorocni-provozni-doba-linky-1221

Zákaz pití alkoholu na veřejných místech 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, s výjimkou

Dle bodu I/3 se zakazuje:

konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.

Usnesení v celém znění