Přejít k hlavnímu obsahu

Zákaz volného pohybu osob ve dne 
Celá ČR

 
Celá ČR

Volný pohyb osob ve dne je omezen

Nařízení

Zakazuje se volný pohyb osob 05:00–22:59

Výjimky

 • Cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • Nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • Cesty nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • Cesty nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • Cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • Cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • Cesty k výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 • Cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
 • Cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • Cesty za účelem vycestování z České republiky,
 • Účast na svatbě, pohřbu a bohoslužbě, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,
 • Cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách 
 • Cesty za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven
 • Cesty zpět do místa svého bydliště