Přejít k hlavnímu obsahu

Roušky a respirátory


Nařízení pro poskytovatele zdravotních služeb k udělování výjimek z nošení respirátorů

Poskytovatel zdravotních služeb může vydat potvrzení, že někdo nemůže nosit ochrannu dýchacích cest pouze osobám, u kterým tomuto nošení brání závažné zdravotní důvody

Platí pro: Celá ČR

Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve vnitřních a vnějších prostorech

Venku je nutné nosit ochranu dýchacích cest pokud je v místě více než 30 osob a nelze od nich udržet vzdálenost 1,5 m, uvnitř tato povinnost platí vždy, když nejde udržet vzdálenost 1,5 m od ostatních, uvnitř jsou pravidla přísnější

Platí pro: Celá ČR

Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve všech prostředcích veřejné dopravy

Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94 % ve všech prostředcích veřejné dopravy

Platí pro: Celá ČR

Povinnost zaměstnavatelů zajistit zaměstnancům respirátory

Zaměstnavatel musí své zaměstnance vybavit dostatečným počtem na každou pracovní směnu (pokud zaměstnanec přichází do kontaktu s jinými osobami)

Platí pro: Celá ČR

Výjimka z povinnost mít zakrytá ústa i nos pro sportovce (osoby v době cvičení a tréninku)

Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94% se na cvičící osoby nevztahuje

Platí pro: Celá ČR