Přejít k hlavnímu obsahu

Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve všech prostředcích veřejné dopravyToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94 % ve všech prostředcích veřejné dopravy

Výjimky:

  • řídíči vozidel veřejné dopravy, pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícími
  • cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • děti do dvou let věku (včetně)
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu