Přejít k hlavnímu obsahu

Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve všech prostředcích veřejné dopravy 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Nařizuje se nosit ochranným prostředkem dýchacích cest s účinností alespoň 94%ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně prostoru zastávek, čekáren a nástupišť

Dle článku I. bodu 2. písmen b) a c) MZČR nařizuje:

všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

Dle článku III. bodu 3. písmen o) a u) se zákaz podle bodu 2 se nevztahuje na:

o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů.

Opatření v celém znění