Přejít k hlavnímu obsahu

Povinnost mít zakrytá ústa na vybraných místechToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Platí povinnost mít nasazenou ochranu dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních, sociálních zařízeních vybraných typů, tato povinnost platí s výjimkami

Výjimky:

  • pokud jsou na stejném místě a ve stejný čas méně než 2 osoby
  • pokud jsou osoby od sebe vzdáleny více jak 2 metry
  • pokud se jedná výlučně o členy jedné domácnosti
  • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu
  • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné
  • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
  • děti do dvou let věku (včetně)
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu