Přejít k hlavnímu obsahu

Výjimka z povinnost mít zakrytá ústa i nos pro sportovce (osoby v době cvičení a tréninku)Toto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94% se na cvičící osoby nevztahuje

Výjimky

  • osoby cvičící ve venkovních prostorech
  • osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (profesionální sportovci)