Dočasné prominutí nové povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest s 95% účinnostíKvůli snaze zajistit lidem dostatek času na sehnání odpovídajících ochranných prostředků dýchacích cest bude možné do konce února používat i jiný prostředek, který brání šíření kapének, než s účinností 95 %

info
Toto opatření se změní. Přečtěte si novou verzi.

Dle článku I. bodu 4. MZČR dovoluje:

V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Opatření v celém znění