Doporučení používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 při kontaktu s třetími osobami v místě bydlištěInformace k doporučení při styku s osobami mimo vlastní domácnost používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95

Dle bodu VI. vláda ČR důrazně doporučuje:

zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95.

Usnesení v celém znění

 Celá ČR