Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Povinnost mít zakrytá ústa i nos v motorových vozidlechNařizuje se mít zakrytá ústa i nos (respirátorem, rouškou, ústenkou šátkem šálou nebo nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének) v motorových vozidlech

Výjimky:

  • pokud se ve vozidle nachází výlučně osoby z jedné domácnosti
  • děti do dvou let věku (včetně)
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
 Celá ČR