Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve venkovním prostoruNařizuje se mít zakrytá ústa i nos (respirátorem, rouškou, ústenkou šátkem šálou nebo nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének) na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce

Výjimky:

 • pokud jsou na stejném místě a ve stejný čas méně než 2 osoby
 • pokud jsou osoby od sebe vzdáleny více jak 2 metry
 • pokud se jedná výlučně o členy jedné domácnosti
 • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu
 • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
 • děti do dvou let věku (včetně)
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
 • sportovci nebo cvičící osoby
 Celá ČR