Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve všech prostředcích veřejné dopravyNařizuje se mít zakrytá ústa i nos (respirátorem, rouškou, ústenkou šátkem šálou nebo nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének) ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně prostoru zastávek, čekáren a nástupišť

Výjimky:

  • řídíči vozidel veřejné dopravy, pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícími
  • cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • děti do dvou let věku (včetně)
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
 Celá ČR