schoolŠkolství


Omezení provozu provozu středisek volného času, školních klubů a školních družin

Zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s vyjímkou žáků účastnících se prezenční výuky (1. a 2. třídy ZŠ) za podmínek zachování homogenních skupin

Platí pro: Celá ČR

Omezení provozu středních škol

Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři

Platí pro: Celá ČR

Omezení provozu školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát)

Zákaz poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Platí pro: Celá ČR

Omezení provozu vysokoškolských kolejí

Zákaz poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol

Platí pro: Celá ČR

Omezení provozu vysokých škol

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách

Platí pro: Celá ČR

Omezení provozu základních škol

Podmínky prezenční výuky žáků základních škol

Platí pro: Celá ČR

Omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol

Omezuje se provoz uměleckých škol a jazykových škol a státních jazykových zkoušek

Platí pro: Celá ČR

Pracovní povinnost žáků a studentů

Uložení pracovní povinnosti žákům a studentům

Platí pro: Celá ČR

Zákaz osobního doučování

Zákaz provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.

Platí pro: Celá ČR

Zákaz škol v přírodě

Zakazují se školy v přírodě

Platí pro: Celá ČR