Přejít k hlavnímu obsahu

Omezení konání zkoušek 
Celá ČR

 
Celá ČR

Zkoušky se mohou konat za hygienických opatřeních

Zakazuje se provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.