Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Omezení konání zkoušekOmezuje se konání zkoušek konaných vevnitř na 10 osob

Dle Usnesení vlády ČR je počet účastníků na zkoušce omezen na 10 osob.

Výjimky jsou:

Dle bodu 1. a) a c).

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

 

Dle bodu 3. f):

f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob.

Usnesení v celém znění

S účinností od 23. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 14. 2. 2021.

 Celá ČR
 

Související odkazy a zdroje