Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Omezení provozu školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát)Zákaz poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Podle bodu 8. vláda ČR omezuje:

provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety.

Usnesení v celém znění

S účinností od 23. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 14. 2. 2021.

 Celá ČR
 

Související odkazy a zdroje