Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Omezení provozu středisek volného času, školních klubů a školních družin 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Pravidla pro školní kluby, družiny a střediska volného času

Dle bodu I/4 Ministerstvo zdravotnictví nařizuje:

na provoz středisek volného času a školních klubů podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání.

Opatření v celém znění