Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Omezení provozu středisek volného času, školních klubů a školních družinPravidla pro školní kluby, družiny a střediska volného času

K faktické změně nedojde, znění Usnesení v tomto bodě zůstává stejné.

Dle bodu 7. vláda ČR omezuje:

provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

 Celá ČR