Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Omezení provozu středních školZákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři

Podle bodu 3. vláda ČR omezuje provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

c) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,

d) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

g) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob, s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

Usnesení v celém znění

S účinností od 23. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 14. 2. 2021.

 Celá ČR
 

Související odkazy a zdroje